Om Konstkalendern

Konstkalendern är rikstäckande. Den tryckta versionen av Konstkalendern har i varje nummer fler än tusen svenska konstnärers utställningar (de flesta ställer ut svenska konstnärer) på omkring 220 olika utställningslokaler – från Trelleborg till Luleå. Här på webben finns ytterligare ett antal utställningar och konstnärer representerade. Mer om Konstkalenderns inriktning, urvalsprinciper m m finns här.

 

Om det aktuella omslaget
(about the cover image, read more below)

Den tryckta upplagan av Konstkalendern har i regel ett konstverk på framsidan. På nr 2/2017 är det flera verk som ingår i Millesgårdens utställning »Den moderna kvinnan«.

Omslaget föreställer: ELLEN THESLEFF, Självporträtt, 1916. HELENE SCHJERFBECK, Självporträtt med svart fond, 1915. ELGA SESEMANN, Självporträtt, 1946. SIGRID SCHAUMAN, Självporträtt, utan datum. Finlands Nationalgalleri/Konstmuseet Ateneum. På Millesgården 28 okt–25 feb 2018. hemsida.

About the cover image

On the cover page there are four works of art:.

ELLEN THESLEFF, Self portrai, 1916. HELENE SCHJERFBECK, Self portrai with black fund, 1915. ELGA SESEMANN, Self portrai, 1946. SIGRID SCHAUMAN, Self portrait, without date. Finlands Nationalgalleri/Konstmuseet Ateneum.
»The Modern Woman« at Millesgården, Lidingö east of Stockholm city, 28 Oct–25 Feb 2018. hemsida.

Statistik

Konstkalendern deltar i Kia-index som samarbetar med Svensk Internetstatistik (SIS). Besöksfrekvensen på Konstkalendern uppdateras veckovis.

Se statistik här (SIS) och här (KIA).
Statistik konstkalendern.se 2015-17