vilken konstnär ställer ut mest?

Statistiken omfattar åren 2005 till och med idag, hela landet *se mer om statistiken längst ner på sidan

 

Vem ställde ut mest, oftast, per år? hela landet

* Statistiken omfattar de utställningslokaler som anmält sin medverkan i Konstkalendern under årens lopp. Alla gallerier har inte alltid varit med och vissa har nästan inte alls varit med. Därför är denna statistik naturligtvis inte heltäckande, men ger ändå en god fingervisning om vilka konstnärer som varit aktivast och mest efterfrågade hos gallerister och andra utställningsarrangörer.

En konstnär som ställer ut ofta under ett år är i regel inte produktivare, utan framför allt populärare bland utställningsarrangörerna. Mer eller mindre samma utställning turnerar runt landet.

Länken på varje konstnärsefternamn leder till info om var och när konstnären ställt ut.

Statistiken uppdateras kontinuerligt. D v s när vi eller någon arrangör lägger in en ny utställning i databasen så får det omedelbart genomslag i denna statistik.

Felstavade namn, missar systemet. Två konstnärer med exakt samma för- och efternamn kan systemet inte skilja på.


  • www.kulturvalet.se
  • www.konstperspektiv.nu
  • www.konsten.net
  • www.kulturvalet.se
  • www.artely.se
  • www.kultur1.se