konstnärsregister
nu med 13661 namn

Se här, ett magnifikt bildgalleri!! Mer om konstnärsregisteret Har du synpunkter på registret?
Mer om registret
 • Flest kvinnliga konstnärer

  Registret innehåller för närvarande lite fler kvinnliga namn än manliga namn. Därutöver finns cirka 400 namn som vi inte kunnat könsbestämma plus närmare 50 konstnärsgrupper (Två eller flera konstnärer bakom ett namn). Efter varje konstnärsnamn finns en symbol för kvinna (♀) eller man (♂). I de flesta fall är det självklart, men många utländska namn är långt ifrån självklara och dessa saknar symbol. Mer genusstatistik här!
 • Totalt innehåller registret således konstnärer och dessa konstnärer deltar i omkring 24 000 utställningar.
  Därutöver innehåller registret mer än 5 000 utställningar utan specificerad konstnär.
  Här finns dessutom avbildningar av cirka 4 500 verk. Antalet konstnärer i registret är exakt, övriga siffror från februari 2017.
 • Registret innehåller enbart konstnärer som ställt ut hos någon av de i Konstkalendern medverkande utställningsarrangörerna.
 • Om du som är konstnär inte finner ditt namn här, men önskar vara med, så ska du kontakta ditt galleri och be det att kontakta Konstkalendern.
 • Med andra ord är det många utställningar och konstnärer som inte finns med här. Vi väljer exempelvis bort konsthandlare, enskilda konstnärers butiker, kaféer som ställer ut konst m m. Mer om Konstkalenderns urvalsprinciper här


  > 1 <   2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92    [Nästa]   [Sista sidan]
En av de populäraste* konstnärerna på konstkalendern.se är Helena Blomqvist

Antal utställningar: 25. Läs mer om Helena här

 • bilden saknas tyvärr
 • bilden saknas tyvärr
 • bilden saknas tyvärr
 • bilden saknas tyvärr
 • bilden saknas tyvärr
 • bilden saknas tyvärr
 • bilden saknas tyvärr
 • bilden saknas tyvärr
 • bilden saknas tyvärr
 • bilden saknas tyvärr
 • bilden saknas tyvärr

* Med populäraste menar vi att det är en konstnär som enligt vår databas ställt ut mer än 20 gånger under de senaste 10 åren.