Vernissager

30 utställningar som öppnar nu eller snart I hela Sverige

Vernissager i datumordning, dagens först. Välj stad, vernissage eller kontnärlig teknik ovan.

söndag 23 sep – söndag 21 okt: VERNISSAGE I DAG
söndag 23 sep – söndag 06 jan: VERNISSAGE I DAG
söndag 23 sep – lördag 06 okt: VERNISSAGE I DAG
onsdag 26 sep – söndag 25 nov
 • Weaving Dress Efter visningar i Köpenhamn, Stockholm och London anländer i höst Linda Dekhlas examensarbete Weaving Dress till Projektrummet. Dekhla har undersökt metoden whole-garment weaving (hela-plagget-vävning) som experimentell design och konstruktionsmetod. Här kopplas form, material och tillverkning samman. Linda Dekhla innehar en MFA examen i mode från Textilhögskolan i Borås.

 • Linda Dekhla

  © Linda Dekhla. Fotograf: Jan Berg

  RIAN designmuseum Skepparesträtet 2, Falkenberg

  Visa karta

torsdag 27 sep – söndag 28 okt vernissage kl 17–20
fredag 28 sep – onsdag 01 jan
fredag 28 sep – lördag 13 okt
fredag 28 sep – söndag 28 okt
fredag 28 sep – söndag 07 okt vernissage kl 17–21
fredag 28 sep – lördag 13 okt
fredag 28 sep – söndag 28 okt
fredag 28 sep – söndag 25 nov
fredag 28 sep – söndag 28 okt
fredag 28 sep – söndag 28 okt
fredag 28 sep – söndag 28 okt
lördag 29 sep – måndag 08 okt
lördag 29 sep – onsdag 24 okt vernissage kl 13-16
lördag 29 sep – söndag 06 jan
lördag 29 sep – lördag 10 nov vernissage kl 12–14
 • Stenens röst – fyra konstnärer undersöker hur människan förhåller sig till sten som material, objekt och spegling av oss själva – filosofiskt, vetenskapligt och andligt.

 • Nässjö konsthall Carl Petersons plats 1, Nässjö

  Visa karta

lördag 29 sep – söndag 11 nov
lördag 29 sep – onsdag 24 okt
lördag 29 sep – söndag 14 okt
lördag 29 sep – söndag 21 okt vernissage kl 12-16
lördag 29 sep – onsdag 10 okt
lördag 29 sep – lördag 03 mar
lördag 29 sep – söndag 02 dec vernissage kl 17-01
 • Peter Hagdahl – Energi, massa, gravitation Hösten 2018 visar Färgfabriken en monumental installation av konstnären Peter Hagdahl. Verket gestaltar på ett poetiskt och målande sätt vår samtida världs komplexa flödesscheman och berör grundläggande existentiella frågor. Hagdahl har genom hela sitt konstnärskap utforskat det samtida ofta genom ny teknik och nya fenomen.  I denna nya rumsinstallation förenas den digitala och fysiska världen i en intrikat visuell väv. I installationen Energi, massa, gravitation på Färgfabriken sammanför Hagdahl olika gestaltningsformer, måleri, rörlig bild, text, skulptur och Ready Made vilket genererar en förflyttning mellan olika former av representation och verklighet. Hagdahl visualiserar på så vis vår värld som delas mellan en digital och fysisk verklighet. Genom en associativ händelsekedja gestaltas det flöde av information och bilder som sköljer över oss dagligen. Själv beskriver Hagdahl processen som både intuitiv och planerad; ”I mötet mellan de olika elementen visar sig sammanhang och överenstämmelser som jag ibland förutsett, ibland anat, men som ibland också är överraskningar för mig själv. Jag är intresserad av vad som händer när man skapar dessa möten mellan former, bilder och ord.” Verket skapar ett rum i utställningsrummet där två monumentala paneler sammanlänkas av ett svävande skulpturalt system. Hagdahls installation är en balansakt både bokstavligt och bildligt talat genom kopplingar i form av så väl associationer och referenser som grova linor som med hjälp av tyngder håller ett komplext nät av föremål och bilder i jämnvikt. https://fargfabriken.se/sv/aktuellt/item/1403-peter-hagdahl

 • Peter Hagdahl

  Färgfabriken Lövholmsbrinken 1, Liljeholmen, Stockholm

  08 645 07 07

  frontdesk@fargfabriken.se | www.fargfabriken.se

  tor 11–19, fre 11–16, lör-sön 11-17

  Visa karta

lördag 29 sep – söndag 14 okt
lördag 29 sep – söndag 14 okt vernissage kl 12-16
lördag 29 sep – söndag 14 okt
lördag 29 sep – torsdag 20 dec

 • www.kulturvalet.se
 • www.artely.se
 • www.konsten.net
 • www.kultur1.se
 • www.konstperspektiv.nu